Inovace translatologických předmětů v rámci studijního programu překladatelství (IPPP)

Project Identification
MUNI/FR/1299/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Mezioborová inovace NMgr překladatelských předmětů Fj a Šj se v tematickém okruhu A zaměří na posilování praktických aspektů vzdělávání formou přednášek a workshopů vedených odborníky z praxe. V projektové výuce pedagogů FF vzniknou překlady uměleckých textů, prezentovatelné tištěnou formou a veřejným čtením, z něhož vzejde videozáznam, což umožní veřejnou diskuzi. Konkrétní výstupy s výrazným zapojením studentů jsou svým přenesením do veřejného prostoru v souladu s dlouhodobým záměrem MU.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.