Zavedení nového předmětu s názvem Analýza a vizualizace dat ve vzdělávání

Project Identification
MUNI/FR/1458/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt se věnuje vytvoření nového předmětu s názvem Analýza a vizualizace dat ve vzdělávání, který bude vyučován na Ústavu pedagogických věd FF MU. Předmět je koncipován jako metodologicky orientovaný kurz zaměřující se především na metody a techniky exploratorní analýzy a vizualizace dat v kontextu vzdělávání.