Inovace kurzů japonské lingvistiky na FF MU (JAPLING)

Project Identification
MUNI/FR/1545/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je inovace stávajících kurzů JAP324 Teorie japonského jazyka a JAP220 Vybrané kapitoly z japonského jazyka v souvislosti s nárůstem počtu cílových studentů a v návaznosti na související realizované kurzy. Inovace spočívá ve změně obsahové náplně kurzu JAP220 a jeho modifikaci pro výuku v anglickém jazyce, dále pak v úpravě a doplnění obsahu kurzu JAP324. Inovace zahrnuje tvorbu nových výukových materiálů pro oba kurzy a tvorbu doplňkových cvičebních materiálů ke kurzu JAP324.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.