Project information
Inovace výuky předmětu KLBcB52 Řecká architektura

Project Identification
MUNI/FR/1481/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je vytvoření internetových stránek, které budou primárně zaměřeny na inovaci výuky předmětu KLBcB52 Řecká architektura. V rámci jejich vývoje dojde k vypracování studijních materiálů ke studiu řecké architektury archaického, klasického a helénistického období. Materiály, jejichž souhrnné zpracování dosud v českém vysokém školství chybí, budou určeny širokému spektru oborů zabývajících se antickou kulturou, stejně tak i široké veřejnosti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.