Poetické procházky (pp)

Project Identification
MUNI/FR/1539/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt Poetické procházky má za cíl zavést stejnojmenný předmět do nabídky kurzů Ústavu české literatury a knihovnictví. Studenti se v rámci kurzu zúčastní série komentovaných procházek, exkurzí a besed, které jim přiblíží významné básníky spjaté s Brnem a pomohou vnímat poezii jako součást městského prostoru. Výstupem bude veřejně přístupný literární průvodce, který vytvoří studenti ve spolupráci s jednotlivými vyučujícími.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.