Project information
Vývojové tendence německého jazyka a německé literatury s přihlédnutím k česko-německé problematice a s přesahem k nordistickým a nederlandistickým aspektům. (Vývojové tendence)

Project Identification
MUNI/A/1032/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt specifického výzkumu Vývojové tendence německého jazyka a německé literatury s přihlédnutím k česko-německé problematice a s přesahem k nordistickým a nederlandistickým aspektům je zaměřen na zkvalitnění témat, která jsou řešena na ÚGNN FF MU ve stávajících disertačních a magisterských pracích. Jeho cílem je posílení a smysluplné naplnění projektových aktivit magisterských studentů, zvýšení konkurenceschopnosti absolventů ÚGNN, začlenění doktorandských studentů do širších doktorandsko-badatelských struktur a programů, jakož i posílení mezinárodního rozměru doktorského studia na ÚGNN.

Publications

Total number of publications: 51


Previous 1 2 3 4 5 6 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.