Project information
Etnologie pro 21. století (Etn21)

Project Identification
MUNI/A/0958/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt bude zaměřen na postavení oboru etnologie mezi vědami historickými a sociálními a na jeho další směřování v souvislosti se společenskými změnami, které probíhají od počátku 21. století. V návaznosti na to se věnuje koncepci výuky oboru na vysokých školách a uplatnění absolventů na trhu práce.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.