Project information
Výzvy současné filozofie

Project Identification
MUNI/A/0837/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt se zaměří na některé problémy současné filozofie, např. na analýzu a interpretaci různých podob přístupů k racionalitě v různých oblastech lidské aktivity – ve vědě, morálce, umění – s cílem podpořit publikační aktivitu doktorských studentů a jejich zapojení do výzkumné činnosti katedry filozofie. Výzkum by měl ukázat proměny epistemologických, historickofilozofických, axiologických a dalších témat soudobé filozofické diskuse. Pozornost bude věnována oběma hlavním proudům soudobé filozofie – analytické filozofii i filozofii kontinentální, a to jak z hlediska systémového, tak historickofilozofického.

Publications

Total number of publications: 65


Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.