Project information
Doktorské symposium "Estudios cervantinos en Europa Central"

Project Identification
MUNI/B/1346/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Uspořádání doktorského symposia s názvem "Estudios cervantinos en Europa Central", jež se má stát prostorem pro setkání všech mladých cervantistů a výzkumníků zabývajících se zlatým věkem španělské literatury ze zemí střední a východní Evropy za účelem sdílení výsledků svého dosavadního výzkumu s ostatními kolegy-doktorandy a seznámení se s nejaktuálnějšími přístupy k danému tématu. Symposium načrtne aktuální tendence a hermeneutické postupy ve vnímání postavy a odkazu Miguela de Cervantese v kontextu španělské i evropské literatury, zároveň si klade za cíl posloužit k přiblížení a definování středoevropského pohledu na současné otázky a výzvy cervantistických studií. Součástí symposia budou i plenární přednášky předních evropských cervantistů.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.