Project information
Udržitelný rozvoj ERP systémů VVŠ při změnách legislativního a technologického prostředí a technický upgrade ekonomických systémů

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Institute of Computer Science. Official project website can be found on muni.cz.

Projekt je zaměřen na zajištění rozvoje ekonomicko-správních informačních systémů vysokých škol v měnícím se legislativním a technologickém prostředí, formulací tří cílů:
1. implementace nové legislativy ČR/EU s dopady na ekonomicko-správní informační systémy (zejména legislativy k elektronické evidenci tržeb a povinné registraci smluv);
2. implementace nových technologií (se zaměřením na centrální ověřovací a podepisovací službu a její široké využití, a portálové a mobilní aplikace) ;
3. minimalizace nárůstu administrativy (pořízením licencí jednotně koncipovaného a obecně využitelného SW, a dovývojem funkcionalit SW podle lokálních potřeb).
Projekt staví na synergické spolupráci 26 vysokých škol ČR a dodavatelů jimi provozovaných ekonomických informačních systémů (EIS) iFIS, Magion a SAP. Spolupráce bude mít podobu společných analýz relevantní legislativy ČR/EU a provozních potřeb vysokých škol, a společných návrhů řešení, která budou následně realizována v uvedených EIS a dalších souvisejících informačních systémech řešitelských škol - v případě MU v Inetu. Výstupem projektu budou nové funkcionality EIS Magion a Inetu MU zejména v oblasti podpory pro EET, povinného zveřejňování smluv a objednávek, ověřování a podepisování elektronických dokumentů, elektronizace personálních agend včetně zpracovatelských a schvalovacích procesů, evidence dokumentů s napojením na spisovou službu MU.
Projekt je členěn na tři sekce podle EIS iFIS, Magion a SAP. Masarykova univerzita je koordinátorem sekce Magion, celkovou koordinaci vykonává ČVUT Praha.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.