Zpracování a pilotní ověření metodiky implementace GDPR v IT prostředí VVŠ

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Institute of Computer Science. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
599/2017
Project Period
6/2017 - 5/2018
Investor / Pogramme / Project type
CESNET
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science
Cooperating Organization
The Academy of Sciences of the Czech Republic
Charles University
University of Pardubice
Technical University Ostrava
University of West Bohemia in Pilsen

Po několika letech příprav schválil v dubnu 2016 Evropský parlament nové evropské nařízení 2016/679 k ochraně osobních údajů (OÚ), známé pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation)1. Tento dokument, který nahrazuje evropskou směrnici 95/46/EC a národní úpravy členských států EU k ochraně OÚ, má formu nařízení – je tedy závazný a má přímou účinnost v právním řádu všech zemí EU. Jeho deklarovaným cílem je posílit základní práva občanů v digitálním věku a podpořit jednotný evropský digitální trh. Nařízení GDPR je účinné od 25. 5. 2018, což znamená, že k tomuto datu musí všechny právní subjekty zemí EU upravit svá interní pravidla, postupy a systémy pracující s daty fyzických osob tak, aby byly schopny doložit jejich soulad s GDPR. To, čím vzbudilo nařízení GDPR všeobecnou pozornost a značné obavy mnohých zodpovědných pracovníků, je – vedle rozsahu a předpokládané náročnosti implementace – zřetelně vyšší důraz na práva subjektů údajů a rozšíření povinností zpracovatelů, zejména ve spojení s velmi vysokými sankcemi za jejich nedodržení (až 20 milionů € nebo 4 % z celosvětového ročního obratu firmy či organizace).

Tento projekt vznikl s cílem analyzovat právní a technické dopady GDPR pro oblast IT v akademickém prostředí v ČR, zpracovat příklady dobré praxe a vytvořit základ pro navazující rozsáhlejší projekty a dlouhodobější aktivity v dané oblasti. Plánovanými výstupy chce projekt pomoci s přípravou na GDPR nejenom účastníkům projektu, ale všem členům sdružení CESNET. Pod vedením nositele projektu, Masarykovy univerzity, spojilo síly k řešení projektu pět dalších partnerů reprezentujících různé typy veřejných vysokých škol a dalších akademických subjektů: Univerzita Karlova, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Pardubice a Akademie věd – Středisko společných činností. Řešitelský tým zahrnuje vedle právníků také manažery a systémové specialisty v oboru informačních technologií a pracovníky v oblasti informační bezpečnosti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.