Podpora výuky oborů strategických pro Českou republiku na FF MU

Investor logo
Project Identification
MUSS682358
Project Period
10/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je zachovat kontinuitu výuky oborů, strategických pro Českou republiku, na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Jedná se o obory zakotvené v regionech a současně prioritní pro českou zahraniční, bezpečnostní, humanitární a ekonomickou politiku. Na FF MU se jedná konkrétně o tyto filologické obory: makedonština, srbština, chorvatština, slovinština bulharština, ukrajinština, rumunština a novořečtina, čínština, vietnamština, japonština, katalánština a baskičtina. Rádi bychom též podpořili výuku arabštiny a turečtiny. Jmenované obory jsou značně studijně náročné, přitahují menší počet zájemců, což je obzvláště citlivé za současného demografického propadu. Z výše uvedených důvodů je potřeba rozvinout motivující formy výuky (zajišťující vyšší propojení teorie s praxí a prohlubování odborných praxí studentů), tak aby se kvantitativně i kvalitativně zvýšily výstupy, studenti zůstávali u studovaného oboru a získali již během studia (nad rámec studia) kontakty s praxí.