Project information
Inovace interní praxe v učitelství anglického jazyka

Project Identification
MUNI/FR/0807/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

V projektu se zaměřujeme na inovaci interní praxe v oboru Učitelství anglického jazyka pro střední školy, který je realizován Katedrou anglistiky a amerikanistiky na FF MU. Cílem inovace je systematicky zavést do interní praxe použití záznamové techniky a připravit sadu úkolů založených na záznamu, při jejichž realizaci se studenti hlouběji zaměří na vybrané oblasti procesů vyučování a učení.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.