Příprava a realizace anglického kurzu Buddhism and Western Culture

Project Identification
MUNI/FR/0840/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt má za cíl přípravu a realizaci nového předmětu v angličtině určeného primárně bakalářským studentům religionistiky a současně otevřeného i zájemcům z jiných oborů. Předmět s názvem „Buddhism and Western Culture“ se soustředí na reflexi setkávání západních kultur s buddhismem a jeho proměny v západních společnostech s důrazem na dobu 20. a 21. století. Zavedení předmětu podpoří internacionalizaci výuky, díky zapojení doktorandů bude přispívat k rozvoji jejich pedagogických kompetencí.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.