Project information
Implementace překladů moderních děl do výuky latiny

Project Identification
MUNI/FR/0926/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je vznik nového kurzu zaměřeného na překlady populárních literárních děl do latiny, jež se dosud ve výuce nevyužívaly. Nabídne studentům možnost proniknout přístupnou formou do práce se souvislým latinským textem a aplikovat získané znalosti gramatiky v praxi, a to na textech, jež jsou jim obsahově známé a do jisté míry bližší než originální latinská díla. Bude určen oborovým i neoborovým studentům latiny a podpořen e-learningem, na jehož tvorbě se budou studenti aktivně podílet.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.