Chinoiseries v České republice: nástěnná výzdoba interiérů (Chinoiseries)

Project Identification
MUNI/21/OLI/2018
Project Period
2/2018 - 11/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt se zabývá výčtem, popisem a výzkumem interiérů z 18. a částečně 19. století na zámeckých sídlech v České republice, které byly vyzdobeny v duchu dobové čínské módy. Předmětem bádání je zhruba 30 historických interiérů, kde se zachoval dvojí druh výzdoby, jednak jde o nástěnné malby místních dekoratérů, koncipované podle čínských vzorů, jednak jde o papírové nebo hedvábné tapety dovezené z Číny. V první skupině vyplývají z dílčích rozborů pozoruhodné spojitosti mezi konkrétními výmalbami, rovněž je zde zřejmý vývojový trend, odpovídající proměnám dobového vkusu i rostoucímu porozumění čínských vzorů. V rámci druhé skupiny je třeba na základě provedení určit stáří importů a jejich užší provenienci, dále dobu akvizice, která bývá zdokumentována, a způsob vystavení. U obou skupin je společným cílem projektu tyto interiéry co nejúplněji zmapovat a posoudit jejich místo v rámci českého, resp. rakouského barokního a rokokového interiéru.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.