Project information
Nový fonograf: naslouchejme zvuku historie. Vytvoření postupů a nástrojů pro evidenci, digitalizaci, zpřístupnění a dlouhodobou ochranu zvukových záznamů na historických nosičích v paměťových institucích

Project Identification
DG18P02OVV032
Project Period
3/2018 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Culture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Library of the ASCR, v. v. i.
National Library of the CR
National Museum

Projekt řeší problémy paměťových institucí plynoucí z neexistence uceleného souboru standardizovaných postupů pro dlouhodobou ochranu a zpřístupněni zvukových záznamů uložených na nosičích, které nelze běžně soudobými technologiemi reprodukovat a které jsou důležitou součástí národního kulturního dědictví.

Řešení problému bude demonstrováno na dvou typech historických nosičů, konkrétně se zaměříme na fonografické válečky (období let ca 1895-1920) a na standardní (šelakové) gramofonové desky (období ca 1900-1946) o průměru 25 cm. Jedná se o nejstarší záznamová média, zvukové záznamy na nich uložené mají obvykle vysokou historickou a kulturní hodnotu a původní reprodukční technika je téměř nedostupná. Ve sbírkách NM-ČMH se nachází řádově 1 200 nosičů fonografických válečků, a přes 26 000 nosičů gramofonových desek o velikosti 25 cm, další fonografické válečky má ve sbírkách například Národní technické muzeum.

Hlavním cílem projektu je tedy v souladu s mezinárodními standardy, praxí a na základě dosavadních výsledků výzkumu v této oblasti vyvinout, otestovat a zavést vhodné postupy, které by řešily komplexní problematiku dlouhodobé ochrany a zpřístupnění zvukových záznamů uložených na historických fyzických nosičích. S tím je spojená nutnost vytvořit standardní způsob unifikované identifikace jednotlivých nahrávek, kterou navrhujeme řešit navržením závazného postupu a založením národního diskografického registru.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.