Project information
Diskrétní bifurkační analýza reaktivních systémů

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Informatics. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
GA18-00178S
Project Period
1/2018 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Parametrické reaktivní systémy reprezentují mnoho reálných systémů, které jsou charakteristické interakcí mezi svými komponentami a reakcí na podněty z vnějšího prostředí. Pro analýzu dynamiky systémů v závislosti na hodnotách parametrů používá tradiční teorie spojitých dynamických systémů metodu bifurkační analýzy. Navrhovaný projekt si klade za cíl přenést metodu bifurkační analýzy do oblasti diskrétních reaktivních systémů. Zavádí a rozvíjí nový pojem diskrétní bifurkační analýza. Navrhovaný přístup staví na aplikaci metody ověřování modelů, která je využivána pro formální verifikaci počítačových systémů.

Publications

Total number of publications: 21


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.