Péče, příbuzenství a mezigenerační vazby v třígeneračních domácnostech (TŘÍGENDO)

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
GA18-08273S
Project Period
1/2018 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Výzkumný projekt se zaměřuje na péči, příbuzenství a mezigenerační vztahy ve třígeneračních domácnostech v České republice. Zájem o třígenerační domácnosti pramení z faktu, že se jedná o místa, kde probíhá každodenní kontakt tří generací a mezi-generační sdílení péče. Projekt je založen na rozhovorech se třemi členy tří generací v každé z domácností. Hlavní výzkumné otázky znějí: Jaký je charakter vztahů péče ve třígeneračních domácnostech? Jaký je význam péče v naplňování, potvrzování a vytváření příbuzenství? Jak je vytvářeno, vyjednáváno a zakoušeno "vnukovství" ve třígeneračních domácnostech? Projekt následuje a přispvá do moderní sociologické teorie příbuzenství a rodiny, která chápe péči jako klíčovou a formativní sílu příbuzenství. Zároveň je příspěvkem do současné sociologie dětství, když ukazuje obsah a význam "vnukovství" pro samotná vnoučata.

Publications

Total number of publications: 22


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.