Nové výzvy a nová řešení ve veřejné politice a sociální práci

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.

Předkládaný projekt zastřešuje výzkumné aktivity deseti dílčích řešitelských týmů. Projekt se zaměřuje na relativně nové a nově zkoumané problémy veřejné politiky a sociální práce, a na jejich inovativní řešení. Zabývá se jak teoretickými aspekty těchto problémů a přístupů k jejich řešení, tak i jejich empirickým zkoumáním.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.