Project information
Přístupy a metody ve výzkumu vzdělávání: seriál metodologických workshopů a konferencí (SEME 2018)

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Education. Official project website can be found on muni.cz.

Cílem projektu je posílit metodologickou stránku odborných aktivit doktorských studentů na Pedagogické fakultě MU prostřednictvím jejich aktivního zapojením do série workshopů a konferencí věnovaných metodologii výzkumu vzdělávání. Důraz bude kladen na tradiční i inovativní přístupy, strategie, metody a techniky, které se uplatňují v interdisciplinárním výzkumu vzdělávání. Formou workshopů vedených zkušenými výzkumníky budou na konkrétních příkladech tyto přístupy apod. prezentovány doktorandům napříč doktorskými studijními programy fakulty. V závěrečné fázi projektu budou naopak doktorandi prezentovat své aplikace výzkumných přístupů zkušenějším kolegům, od nichž získají adresnou zpětnou vazbu. Předpokládá se, že projekt přispěje ke zvýšení metodologické úrovně odborných aktivit všech jeho aktérů.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.