Project information
Preclinical Progression of New Organic Compounds with Targeted Biological Activity (Preclinprogress)

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007381 (kod CEP: EF16_025/0007381)
Project Period
8/2018 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt reaguje na velké společenské téma – na nárůst počtu onemocnění onkologického a kardiologického typu, respektive na problém léčby těchto onemocnění, pro která dosud neexistuje dostatečně účinná terapie a představuje pokračování a extenzi dosud provedených aktivit v oblasti základního výzkumu, v jejichž rámci se žadateli podařilo identifikovat několik nových tříd organických sloučenin s atraktivní, v některých případech unikátní biologickou aktivitou s potenciálem vykázat terapeutickou účinnost při minimálních nežádoucích vedlejších účincích. Náplní projektu je preklinická progrese sloučenin mimo rámec základního výzkumu, tzn. příprava dostatečně širokého setu sloučenin v rámci jednotlivých tříd a zejména důkladné testování jejich biologických a obzvláště farmakologických vlastností, včetně in vivo studií. Výsledkem projektu jsou identifikované sloučeniny, které mají natolik atraktivní, dostatečně charakterizovaný, biologický a farmakologický profil, aby mohly být reálně nabídnuty inovativním farmaceutickým firmám s cílem identifikovat v relativně krátkém časovém rámci jednotlivé kandidátní sloučeniny pro klinická testování a dopracovat je do účinného produktu, který bude komercializován.

Publications

Total number of publications: 63


Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.