Teorie divadelní kritiky

Project Identification
FRVS/1591/2009
Project Period
1/2009 - 12/2009
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Grant bude použit na vytvoření nového předmětu o teorii divadelní kritiky. Ten bude navazovat na stávající dvousemestrální předmět Umění kritiky a recenze (vyučující: Mgr. Libor Vodička, Ph.D., Mgr. et MgA. Michal Čunderle, Ph.D., Mgr. et Mgr. Radka Kunderová), jenž je určen převážně studentům druhých ročníků bakalářského studia. Tento seminář je dosud zaměřený především na kritickou praxi - na zdokonalování písemného a ústního vyjadřování myšlenek o divadle. Jádro předmětu tedy tvoří psaní kritik na aktuální divadelní inscenace a diskuse o nich. Součástí semináře by ovšem měla být i teoretická reflexe současné kritiky, jakož i vybraných kritických textů z historie divadla. Intenzivnější práci a hlubší analýze této problematiky však brání jak poměrně velký počet studentů (cca 40 studentů ve 2 skupinách), tak jejich dosud nedostatečná zkušenost s praktickou kritikou i abstraktním myšlením. Proto zamýšlíme vytvořit ke stávajícímu semináři jednosemestrální nadstavbu v podobě semináře specializovaného na teoretické otázky divadelní kritiky, jenž by byl určen pokročilým studentům v rámci jejich výběrových kurzů v cyklu magisterského studia. Cílem nově vytvořeného semináře by bylo rovněž shromáždění dostupných odborných textů o divadelní kritice a jejich následná reflexe rozvíjející teoretické uvažování studentů o kritice i o divadle. Součástí bude také rešerše zahraniční odborné literatury této problematiky. V průběhu semináře příležitostně vystoupí pozvaní hosté z řad českých teatrologů a činných divadelních kritiků (prof. PhDr. Jan Císař, CSc. - DAMU Praha, PhDr. Radmila Hrdinová - kulturní redaktorka deníku Právo, Mgr. Karel Král - šéfredaktor čas. Svět a divadlo).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.