Inovace malých strategicky významných oborů na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity

Investor logo
Project Identification
MSMT-28589/2018-1
Project Period
9/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

V rámci spolupráce s FF UK a FF UP v Olomouci budou plánovány aktivity, které zefektivní výuku a podpoří užší propojení klíčových oblastí jako internacionalizace, společná grantová činnost, vytváření společných studijních programů, případně spolupráce s praxí na všech zapojených pracovištích.