Project information
CIII-AT-0012-14-1819 Language and literature in a Central European context

CEEPUS je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol. Více na: www.ceepus.info

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.