Media Art Live Archive: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví (MediaArtLiveArchive)

Investor logo
Project Identification
TL02000270
Project Period
1/2019 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Brno University of Technology

Projekt reaguje na dynamické změny v oblasti archivní a muzejní praxe způsobené digitalizací archiválií. Zkoumá potenciál využití strojového učení a hlubokých neuronových sítí při analýze digitálního archivu audiovizuálních děl (dále AV díla) a možnosti inteligentního rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví.

Zvolený způsob zpřístupnění digitálního archivu AV děl reflektuje současné trendy v digitální kultuře a rozvoj digitálních humanitních věd. Soustředí se na využití vizualizace dat, informačního designu, designu interaktivního rozhraní a na gamifikaci práce s archivem s cílem zprostředkovat jeho obsah způsobem, který přispěje k lepšímu porozumění archivovaným dílům ve vzájemných vztazích a současně ve snaze přispět k posílení zájmu širší veřejnosti o mediální umění jako významnou součást kulturního dědictví 20. (a 21.) století.

Publications

Total number of publications: 34


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.