Project information
Webový pravopisný, gramatický a typografický korektor pro český jazyk

Investor logo
Project Identification
TL02000146
Project Period
2/2019 - 5/2022
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Institute of the Czech Language of the ASCR, v. v. i.
Charles University
Seznam.cz, a.s.

Cílem projektu je připravit komplexní automatický korektor textů psaných českým jazykem, který bude schopen pokrývat nejen kontrolu překlepů, ale také pravopisných, gramatických a typografických chyb. Bude předložen v podobě veřejně dostupného webového rozhraní, do kterého bude možné psát text jako ve standardním editoru nebo nahrát již hotový textový soubor, a ten předložit k opravě. V případě zájmu se uživatel bude moci seznámit s podrobnějším vysvětlením, proč byla daná sekvence textu označena jako chybná. V této oblasti počítáme s propojením s výkladovou částí Internetové jazykové příručky (IJP), ve které je přehledně vysvětlena řada pravopisných, gramatických a typografických chyb. Opravy chyb typografických se budou opírat částečně o IJP, a především o ČSN 01 6910.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 17


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.