Fantastická literatura

Project Identification
FRVS/647/2009
Project Period
1/2009 - 12/2009
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Fantastická literatura přispívá k rozvoji a inovaci výuky jak historie, tak teorie literatury na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Kurz Fantastická literatura (běží na FF MU od jarního semestru 2008) je zaměřen na rozpoznání a odlišení fantastického a realistického proudu v literatuře prostřednictvím rozmanitých interpretačních postupů při četbě vybraných textů. Studenti konfrontují své výsledky a odvozují teoretické poznatky o předmětu zkoumání, jako jsou žánrová specifika, prototypické tematické rysy a výstavbové zvláštnosti textů. Zároveň tak mají možnost seznámit se s typem literatury na akademické půdě dosud většinou opomíjeným (spekulativní literatura, alternativní historie, mytologická literatura, kyberpunk atd.) a učí se popsat a vyložit jeho literárněsémantické, poznávací a filozofické kvality.

Publications

Total number of publications: 2