Project information
Mimetic complexes and the evolution of inaccurate mimics

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
GA19-09323S
Project Period
1/2019 - 6/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
Charles University

Mimetické komplexy jsou soubor druhů podobného fenotypu, které využívají buď Batesovy anebo Mullerovy mimikry. Někteří mimetici jsou dokonalými jiní nedokonalými napodobovateli nechutných mimetiků. Cílem tohoto projektu je prozkoumat druhovou diversitu dvou mimetických komplexů, zjistit jak jsou mimetici nechutný, do jaké míry jsou chráněny před predatory, a jak lze vysvětlit existence nedokonalých mimetiků. Jeden mimetický komplex tvoří druhy červeno-černého tečkovaného zbarvení, jako jsou slunéčka, ruměnice, a stepníci. Druhý komplex tvoří rezavě-černé mravcoidní druhy, jako jsou mravenci lesní, ploštice, a pavouci. U nalezaných jedinců bude studována vzájemná podobnost ve velikosti těla, tvaru těla, zbarvení, vzoru a pohybu těla s využitím speciálního software, který bude v rámci projektu vyvinut. Pak bude u každého druhu stanovena nepoživatelnost na základě detailní morfologické a behaviorální analýzy. Konečně se bude v přirozeném prostředí sledovat frekvence mimetiků v potravě potencialních predátorů pomocí molekulárních markerů. V laboratoři se bude experimentálně studovat odpověď potenciálních predátorů na různé mimetiky. Na základě zmeřených morfologických a behaviorálních charakteristik u vybraných mimetiků budeme testovat tři hypotézy vysvětlující evoluci nedokonalých mimetiků.

Publications

Total number of publications: 16


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.