Project information
Topos sounáležitosti s místem v memoárech australských osadníků

Investor logo
Project Identification
GA19-11234S
Project Period
1/2019 - 6/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt se zaměřuje na literárně-vědnou analýzu memoárů publikovaných od 90. let 20. století australskými intelektuály (spisovateli, umělci, historiky, akademiky, novináři), kteří v subjektivně laděných textech tematizují svou osobní i národní sounáležitost s místem (angl. belonging)—jak s geografickou krajinou, tak s historickým ukotvením země. Toto téma se v Austrálii objevuje s překvapivou intenzitou jako výsledek revizionistické historiografie a společenských změn v náhledu na problematickou historii australské kolonizace a dosud neurovnaného vztahu bílých osadníků a původních obyvatel. Srovnávací tematická i naratologická analýza mapuje způsoby, jakými se autoři těchto textů vyrovnávají s násilnou historií své země a s pocitem viny za činy svých předků, a zároveň popisuje hybridní narativní strategie, kulturní a literární tropy, a funkce žánru memoárů. Projekt, zakončený odbornou monografií, na příkladu Austrálie ukazuje, jak současná intelektuální elita spoluutváří, problematizuje a redefinuje diskurz konstrukce národních identit, čímž se začleňuje do mezinárodního kontextu.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.