Project information
Konstrukty vesnice. Postkoloniální přístup k poznání české společnosti 70. let 20. století.

Investor logo
Project Identification
GA19-10734S
Project Period
1/2019 - 6/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt studuje vzájemné vztahy české společnosti a venkova v 70. letech 20. století na základě kriticky pojímaných postkoloniálních přístupů. Vychází z předpokladu diskurzů, reprezentací a ideologií konstruujících specifičnost vesnice (konstrukty vesnice), které vedly k charakteristickému zacházení s tímto prostorem a zároveň jej legitimizovaly. Projekt však nezůstává u identifikace jednosměrně pojímaného vztahu české společnosti a vesnice, v němž by vesnice a její obyvatelé byli pouze předmětem (objektem). Projekt zahrnuje výzkum toho, zda vesničané tyto konstrukty používali, pokud ano, zda je nějakým způsobem modifikovali (např. významově, funkčně) a k jakým cílům měly vést. Projekt se také zaměří na poznání míry vlivu těchto konstruktů na konkrétní jednání aktérů z různých sociálních skupin. Tradiční konstrukty vesnice akcentovaly např. zaostalost (archaičnost), ekonomickou inferioritu či zemědělský charakter jejích obyvatel. Ve vybraných případech proto projekt podrobí tyto charakteristiky zkoumání, zejména prostřednictvím dat ze statistických a etnografických výzkumů.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.