Inscenace shakespearovských oper G. Verdiho v Brně (SHA-VER)

Project Identification
MUNI/21/HAV/2019
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt navazuje na dokončený výzkum GAČR a je zaměřen na inscenace shakespearovských oper G. Verdiho v Národním divadle v Brně. Vzniklý text i oba příspěvky na konferencích demonstrují aplikaci metod kognitivní teatrologie na konkrétním materiálu. Výsledky budou prezentovány jak na teatrologické konferenci (ESRA), tak na konferenci o kognitivních přístupech ve vědách o umění (Cognitive Futures). Kromě dvou konferenčních příspěvků bude výstupem projektu odborná studie/kapitola publikovaná, jak je již závazně dohodnuto, v knize Oxford Handbook of Shakespeare and Music.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.