Querelle des anciens et des modernes: Postavení přírodních věd ve sporu zastánců staré a moderní vzdělanosti na konci 17. století (QAM)

Project Identification
MUNI/21/SPE/2019
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt se zaměřuje na roli, kterou hrál pokrok přírodních věd ve sporu zastánců antické a moderní vzdělanosti na přelomu 17. a 18. století. Navrhovatel se zaměří na způsob, jakým byla do sporu začleněna astronomie, a na ideu vědeckého pokroku, k jejímuž formování spor přispěl.