Project information
Inovace předmětu Školní psychologie (Skol. psych.)

Project Identification
MUNI/FR/1126/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je vznik inovativních studijních podpor předmětu Školní psychologie pro studenty navazujícího magisterského programu Psychologie na FF MU s výraznými přesahy do aplikované praxe, jež budou založeny na interdisciplinárním přístupu k vybraným tématickým celkům v rámci předmětu řešené problematiky. Hlavním cílem projektu je zprostředkovat studentům přímý kontakt s odborníky z praxe a zvýšit tak jejich kompetence a připravenost pro výkon práce školního psychologa.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.