Heydrichiáda a její obraz v dobovém tisku

Project Identification
MUNI/FR/1219/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Komparace totalit s ohledem na dějiny médií je unikátním projektem, jehož rezultátem bude nový inovativní kurz „Heydrichiáda a její obraz v dobovém tisku“. Výsledný mezioborový předmět bude ojedinělým typem kurzu i z ohledu celorepublikového a bude diverzifikovat nabídku předmětů na FF MU. Rešerše a výstupy, financované projektem (vč. elektronického vzdělávacího materiálu), budou využitelné dlouhodobě.