Project information
Inovace předmětů Latina přímou metodou I–III

Project Identification
MUNI/FR/1373/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je prohloubení interaktivity v již zavedených předmětech Latina přímou metodou I–II prostřednictvím využití nových didaktických pomůcek a výukové literatury a tvorba e-learningového kurzu k letos nově vypsanému navazujícímu kurzu Latina přímou metodou III.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.