Inovace předmětů AEB_82 Praktická cvičení ze středověkého vojenství a AEB_95 Praktikum z experimentální archeologie (InovStředVojExp)

Project Identification
MUNI/FR/1000/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Inovovaný předmět AEB_82 Praktická cvičení ze středověkého vojenství a AEB_95 Praktikum z experimentální archeologie bude moci nabídnout rozšířené výukové možnosti, které povedou k lepšímu propojení teoreticky získaných znalostí v praxi. Touto inovací tak budou oba předměty poskytovat studentům možnost získat potřebné vědomosti pro další studium a akademickou tvorbu.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.