Project information
Vytvoření adaptivní verze TSP – fáze 2

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Rector's Office. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
ROZV/03/2019
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office

Tento projekt představuje druhou fázi procesu vytváření adaptivní verze Testu studijních předpokladů.
Jeho účelem je tedy kontinuálně navázat na činnosti, které byly prováděny v minulém roce v rámci projektu Vytvoření adaptivní verze Testu studijních předpokladů - fáze 1. Bude finalizována již vytvořená položková banka pro dimenzi Numericko-analytické myšlení a pro kalibraci budou připraveny položky pro dvě ostatní dimenze. Současně bude vytvářeno výpočetní jádro pro matematické modelování IRT v rámci IS MU. Projekt tak bude pokračovat v dlouhodobém procesu příprav, které jsou plánovány ještě i na rok 2020.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.