Akademické psaní ve vědeckém výzkumu (AkPsa)

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Education. Official project website can be found on muni.cz.

Projekt se tento rok zaměřuje na rozvoj a prohloubení schopností tvorby odborného výzkumného textu v anglickém jazyce. Cílem je zvýšit počet studií, které studenti DSP publikují v zahraničních impaktovaných časopisech. Na základě evaluace kurikula DSP bylo vytipováno několik oblastí, které je potřeba prohloubit. Jedná se především dovednosti akademického psaní a akademické angličtiny.

Publications

Total number of publications: 10