Project information
Přístupy a metody ve výzkumu vzdělávání: seriál metodologických workshopů a konferencí (SEME 2019)

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Education. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/B/1232/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je posílit metodologickou stránku odborných aktivit doktorských studentů na Pedagogické fakultě MU prostřednictvím jejich aktivního zapojením do série workshopů a konferenci věnovaných metodologii výzkumu vzdělávání. Důraz bude kladen na tradiční i inovativní přístupy, strategie, metody a techniky, které se uplatňují v interdisciplinárním výzkumu vzdělávání. Formou workshopů vedených zkušenými výzkumníky, které budou probíhat v mezidobí leden-říjen 2019, budou na konkrétních příkladech tyto přístupy apod. prezentovány doktorandům napříč doktorskými studijními programy fakulty. V závěrečné fázi projektu (listopad 2019) budou naopak doktorandi v rámci konference prezentovat své aplikace výzkumných přístupů zkušenějším kolegům, od nichž získají adresnou zpětnou vazbu.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.