Project information
Výzkum starověkých jazyků mediteránního prostoru, jejich písemnictví a příslušných kultur, včetně jejich recepce – 2019 (Staré jazyky a kultury)

Project Identification
MUNI/A/1269/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt si klade za cíl soustavně propojovat v nejširší možné míře filologický, historický a nově i archeologický výzkum části jazykově-literárních a kulturních kořenů současné globalizované euro-americké civilizace v mediteránním prostoru, konkrétně latinského jazyka a klasického řeckého jazyka ve všech fázích jejich vývoje (výzkum bude v souladu s oborovým složením na ÚKS rozšířen i na jazyky vycházející z těchto dnes již mrtvých jazyků) a s nimi spojených historických území. Okruh výzkumu bude rozdělen na čtyři příbuzné specializace: lingvistickou, literární, historickou a částečně i archeologickou. Jedná se o dlouhodobý projekt.

Publications

Total number of publications: 114


Previous 1 6 7 8 9 10 11 12 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.