Metodologické problémy výzkumu divadelní kultury II (DIVMETOD)

Projekt je zaměřen na mapování současných metodologických postupů světové teatrologie, resp. divadelních studií, jejich uvedení do českého kontextu, kritické zhodnocení a prověření v konkrétním výzkumu, zejména na úrovni doktorského studia. Projekt je úzce provázán s výzkumnými projekty pracoviště, kterým by měl vytvořit širší rámec a prohloubit propojení výzkumu a doktorského studia.

Publications

Total number of publications: 74


Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next