Project information
Interkulturní komunikace

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0043/2019
Project Period
1/2019 - 5/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt si klade za cíl rozvíjet tzv. soft skills studentů. Navazuje na projekt Interkulturní dialog, poprvé úspěšně realizovaný v PS 2018. V jednotlivých výukových blocích budou
diskutována témata související s kulturou a reáliemi ČR a evropského prostoru s důrazem na hispanofonní oblast. Důraz bude kladen na prezentační dovednosti a schopnost komunikace založené na plynulém střídání kódů (čeština, španělština, angličtina). Jednotlivé studentské ústní projevy budou pravidelně
zaznamenávány, aby studenti měli možnost zpětně jednotlivé výkony analyzovat a hodnotit. Vyvrcholením kurzu bude studentské kolokvium ve španělštině s účastí zahraničních studentů, např. těch, kteří studují na FFMU v rámci programu Erasmus.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.