Project information
Vytvorenie novej e-learningovej podporky k povinnému kurzu Psaní odborných textů odboru Kulturní Studia Číny

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/1738/2018
Project Period
1/2019 - 5/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cieľom projektu je vytvorenie novej e-learningovej podporu v ELFu pre dva kurzy:
KSCA014 Psaní odborných textů I a KSCA015 Psaní odborných textů II.
E-learning bude obsahovať študijné materiály (vo forme PDF súborov), a hlavne cvičenia zamerané na zber úloh a precvičovanie si preberanej látky v kurze.
Výukové materiály budú slúžiť ako úvod do problematiky preberanej v rámci kurzov.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.