Project information
Didaktické audiovizuální scénky pro kurzy Dějiny filozofie I a Dějiny filozofie II (pokračování) (DASDeF)

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/1708/2018
Project Period
1/2019 - 5/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je vytvoření audiovizuálních materiálů, jejichž východiskem budou hrané scénky s didaktickým zaměřením. Jejich úkolem bude netradiční a atraktivní formou ilustrovat vybrané (k takovému ztvárnění příhodné) motivy z výuky dějin antické a středověké filozofie (kurzy PH(K)1104, PH(K)1202; v nových studijních programech PHBD1(K), PHBD2(K)). K těmto hraným scénkám bude doplněn odborný výklad v podobě hlasového či audiovizuálního komentáře ze strany vyučujícího (Josef Petrželka). Celé video bude zarámováno "znělkou", která bude sjednocujícím prvkem pro scénky v rámci daného kurzu.

Projekt je pokračováním stejnojmenného projektu v předchozím semestru, předkládaný projekt má za cíl dokončit tvorbu didaktických videí pro kurzy Dějiny filozofie I a Dějiny filozofie II.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.