Česko-lichtenštejnská komise historiků

Project Identification
MZV 115520-1/2019-OCE
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Foreign Affairs of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem komise pro rok 2019 je vykonávání výzkumné činnosti v oblasti dějin a současnosti mezinárodních vztahů České republiky a knížectví Lichtenštejnsko, provádění expertní a poradní činnosti pro zřizovatele, tedy OSE MZV ČR, koordinace činnosti a uskutečňování společných zasedání a projektů s lichtenštejnskou částí komise (Liechtensteinisch-Tschechische Historikerkommission), naplňování desiderat Souhrnné zprávy v oblasti popularizace činnosti a výsledků komise a česko-lichtenštejnských vztahů, vedení webových stránek české části komise a společných webových stránek Česko-lichtenštejnské komise historiků, příprava publikací Česko-lichtenštejnské komise historiků (mj. ve spolupráci s nakladatelstvím MuniPress a nakladatelstvím Matice moravská), prostřednictvím realizace řady odborných přednášek pro Masarykovu univerzitu (předmět Fenomén Lichtenštejn, několikadenní akce "Dny lichtenštejnské historie v České republice, uskutečněné v rámci týdne humanitních věd), prostřednictvím jednorázových odborných a popularizačních přednášek, novinových článků a mediálních vystoupení, prostřednictvím zadávání a vedení studentských prací.