Project information
Studijní videomateriály ke kurzu Platón a jeho ideje (SVidPaI)

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0594/2019
Project Period
6/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je vytvoření audiovizuálních materiálů v podobě dvou typů rozhovorů mezi studenty a vyučujícími na témata mého kurzu Platón a jeho ideje. V jednom typu se budou studenti tázat mne jakožto vyučujícího kurzu na to, co jim po studiu příslušných textů připadne jako zajímavé či nejasné. Jejich dotazy pak budou začleněny do plánovaného studijního textu ke kurzu, dále budou využity v testech v ELFu a budu k nim přihlížet i při formulaci testových otázek k bakalářským státnicím. Studenti se tak budou sami podílet na podobě svých bakalářských státnic.
Ve druhém typu rozhovoru budou naopak studenti sami odpovídat na zvídavé dotazy dalších vyučujících katedry.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.