Project information
E-learningová podpora kurzu ABC češtiny

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0569/2019
Project Period
6/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je vytvořit e-learningovou podporu kurzu ARTS009 ABC češtiny, který bude nabízen v rámci předmětů společného fakultního základu v nově akreditovaných studijních programech. Kurz bude vycházet z předmětu CJBB191 Informatorium mateřského jazyka, který byl ve výuce testován od r. 2017 a který bude na základě zpětné vazby od studentů výrazně inovován. Změny jsou motivovány i rozšířením orientace na posluchače nefilologických programů. K větší atraktivitě kurzu má vedle obsahové inovace přispět také doprovodná interaktivní forma výuky realizovaná prostřednictvím e-learningu.
Díky e-learningu budou mít studenti přístup jak k základním, tak k rozšiřujícím a dokladovým materiálům.
E-learning dále plánujeme využít pro tvorbu dílčích testů, které budou zařazeny za každým tematickým okruhem. Tyto testy budou přípravou na závěrečný klasifikovaný test, který bude realizován rovněž přes e-learning. E-learningovou formu bude mít také dotazník zaměřený na zpětnou vazbu od studentů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.