Project information
Digitální repozitář písemností k výuce diplomatiky III (Diplomatická databáze)

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0560/2019
Project Period
6/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt má za cieľ rozšíriť digitálny repozitár písomností triedených podľa typov a prostredia ich vzniku, ktorý doplnia elektronické zdroje k diplomatike. Jedná sa o úložisko digitálnych reprodukcií prameňov s popismi, prepojeniami jednotlivých vlastností (napr. listiny od jedného vydavateľa), príp. i odkazmi na medzinárodné databázy. Základná štruktúra delí písomnosti podľa vydavateľa, na 4 úrovne pôvodcov: panovnická, dvorská (kancelárie), zemská a nižšia (napr. mestá). Projekt sa snaží poukázať na komplexný vývoj písomností a zvýšiť vzájomnú prepojenosť kurzov, ktoré doteraz rovnaký predmet štúdia predstavovali z oddelených perspektív. Repozitár je špecifický svojou univerzálnosťou, študenti k nemu budú mať prístup počas celého štúdia, kedy majú možnosř priebežne testovať svoje znalosti. Mal by tiež slúžiť ako zdroj k spracovaniu kvalifikačných prác či príprave na Bc./Mgr. štátnice z diplomatiky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.