Inovace kurzů Novořecká gramatika I a Novořecká gramatika II (Novořecká gramatika I a II)

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0593/2019
Project Period
6/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je zásadní inovace kurzů Novořecká gramatika I a II. Oba kurzy jsou navázané na učebnici Základní kurz novořeckého jazyka (2000) a využívané v předmětech Novořecká mluvnice I a II, tedy v stěžejních povinných předmětech oboru Novořecký jazyk a literatura. V posledních letech proběhla zásadní revize této učebnice, již dva roky jsou tyto předměty vyučované podle nové pilotní verze. V tomto roce už bude učebnice v nové podobě i publikována. Vzhledem k tomu, že elf-kurzy jsou úzce navázány na obsah jednotlivých kapitol učebnice, není možné tyto kurzy v posledních letech využívat. Inovace kurzů tedy bude spočívat ve sladění obsahu kurzů s novým obsahem revidované učebnice (struktura gramatiky, slovní zásoba). Současně s převedením kurzů na některou z atraktivnějších platforem, je předpokládáno i doplnění cvičení v kreativnější podobě. Úspěšné absolvování kurzů bude pro studenty jedním z předpokladů pro získání zápočtu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.